EI-JIB-SB: Jib Sand Bag (E-Image)

Jib Sand Bag (E-Image)

Model: EI-JIB-SB
Features
  • Compatible with
    • JIB-01C

SPECIFICATIONS:

Shipping Dimensions:12 x 12 x 1 in
Shipping Dimensions (Metric):30.48 x 30.48 x 2.54 cm
Shipping Weight:1.0 lb.
Shipping Weight (Metric):.45 kgs.
UPC Code:847983018130